Velkommen til ViaMatic AS!

Elektriker

ViaMatic AS er et firma som er autorisert og registrert i elvirksomhetsregistret, og er lokalisert i Fredrikstad.

Vi har som hovedmål og være en aktør innen elektro, automasjon og SRO på samferdselsanlegg.

Våre medarbeider har lang erfaring med drift og vedlikeholdskontrakter, og prosjekter for Statens Vegvesen og Jernbaneverket.

Vi kan drifte prosjekter som hovedentreprenør, eller som underentreprenør, alternativt leie oss ut som byggherre eller mannskap/leder til andre bedrifter.

Vi kan hjelpe leverandører av elektrisk utstyr med utvikling av produkter.

Vi kan ta reiseoppdrag.

Michael Andresen - Daglig leder

Har jobbet med kontrakter for Statens Vegvesen siden 2008, og har drevet med SRO, ITV, pumper, lys mm. som tilhører dette. Har jobbet seg opp fra montør til prosjektleder for disse kontraktene.

Henrik Pettersen - Installatør

Har jobbet med kontrakter for Statens Vegvesen siden 2013, og har drevet med SRO, ITV, pumper, lys mm. som tilhører dette. Har jobbet seg opp fra montør til anleggsleder for disse kontraktene. Har drevet som prosjektleder fra tidligere.

Vi tar på oss elektriske arbeider i hele Norge

Tunnelprosjekter

Utbyggning og rehab av gamle tunneller.

Montering av elektrisk utstyr for regulering av trafikk, sikkerhets utstyr og ITV

ITV anlegg

Montering av kamera med innkopling av fiberoverførings utstyr langs vei og offentlige plasser

Pumpestasjoner

Utbygging og rehab av gamle anlegg.

Har samarbeid med de entreprenører som trengs for og utføre arbeidet fra start til mål. 

Veilys

Bygging av lys ved vei, sykkelbaner, gangvei og offentlige plasser

Kontrollstasjon

Bygging av sperreanlegg for stenging av alle typer av veier for Toll, Politi og Statens Vegvesen. 

Elektro

Utfører elektroarbeid ved/nær vei, industrier og bolig

Utleie

Kan tilby bedrifter som trenger personell på prosjekter for Statens Vegvesen og jernbaneverket med alt fra fagmann til prosjektleder og byggeleder, både på store og små prosjekt

Referanser

Våre referanser

Les mer ...

Kontaktskjema

913 14 966917 39 511
Østensjøveien 15D, 0661 OSLO
Orgnr 916 731 213